Paketat IPTV Tring


Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.
Përditësuar: 14 Dhjetor 2020