Paketa Globale

paketa-globale.jpg

Të gjithë abonentët ALBtelecom Mobile mund të zgjedhin Paketën Globale të vlefshme për shtetin e dëshiruar nga lista e mëposhtme dhe të përfitojnë minuta kohë bisede për të komunikuar lirshëm me miqtë dhe të afërmit jashtë vendit.

Shtetet Minuta Çmimi
Itali 60 450 lekë
Greqi 60 450 lekë
Angli 60 450 lekë
Kosovë 15 450 lekë
USA, Kanada 60 450 lekë
Turqi 25 450 lekë
Gjermani 60 450 lekë
Maqedoni 15 450 lekë
Mali i Zi 15 450 lekë
Belgjikë 60 450 lekë
Francë 60 450 lekë

Çmimet e paketave përfshijnë TVSH

- Per tu regjistruar  në njërën nga paketat si me afat 30 ditor ashtu edhe me rinovim automatic mjafton të dërgoni SMS me tekst njërin prej kodeve të mëposhtem, në varësi të shtetit të zgjedhur drejt numrit 55555

- Nëpërmjet menusë ALBtelecom Star *100# Ofertat e fundit/Ndërkombetare/Paketat Globale/Paketat Globale 30 ditore ose 
Paketat Globale me Rinovim Automatik

- Paketat Globale me Rinovim Automatik janë "Itali" dhe "Greqi"

Shtetet Minuta Çmimi Kodi i regjistrimit Kodi i regjistrimit 
me rinovim automatik
Itali 60 450 lekë IT ITRA
Greqi 60 450 lekë GR GRRA
Angli 60 450 lekë UK UKRA
Kosovë 15 450 lekë RKS RKSRA
USA, Kanada 60 450 lekë US USRA
Turqi 25 450 lekë TR TRRA
Gjermani 60 450 lekë DE DERA
Maqedoni 15 450 lekë MK  MKRA
Mali i Zi 15 450 lekë ME MERA
Belgjikë 60 450 lekë BE BERA
Francë 60 450 lekë FR FRRA

Për më shume informacione ju mund të kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit në numrin 149.

Detaje:

  1. Abonentët mund të kontrollojnë minutat e mbetura nga oferta duke dërguar SMS me tekst "Balance" në numrin 55555 
  2. Nëpërmjet menusë ALBtelecom Star *100# Ofertat e fundit/Ndërkombëtare/Paketat Globale/Paketat Globale 30 ditore /Kontrollo Balancen
  3. Paketat 30 ditore janë të vlefshme për 30 ditë nga çasti i aktivizimit dhe mund të përdoren vetëm kundrejt shtetit/shteteve që u përkasin.
  4. Ju mund të regjistroheni në sa paketa të dëshironi drejt shteteve të ndryshme.

Si do të jetë tarifimi pas përfundimit të minutave të paketës së blerë?
Tarifimi do të  jetë sipas planit tuaj tarifor.

- Sa herë mund të regjistrohem në Paketat Globale brenda vlefshmërisë 30 ditë nga regjistrimi në paketën e parë?
Brenda vlefshmërisë të 30 ditëve ju mund të regjistroheni sa herë të doni në të njëjtën paketë ose në paketa të ndryshme.

- A mund të regjistrohem njëkohësisht në Paketën Globale dhe Ofertën Nderkombëtare?
Jo, ju nuk mund të regjistroheni në të njëjtën kohë edhe në Ofertën Ndërkombëtare edhe në Paketat Globale. Ju duhet të prisni për mbarimin e vlefshmërisë së njërës ofertë, për t'u regjistruar tek tjetra.

Përditësuar: 29 Dhjetor 2016