Roaming Ballkani Perëndimor

870x155_al.png (1)
Fol si ne shtepi me Roaming Ballkani Perendimor!

Përdor FALAS shërbimin “Roam Like at Home”...

sepse me ALBtelecom, përdor numrin tënd për telefonata, internet dhe SMS, sikur të jesh në Shqipëri, edhe kur udhëton në shtetet: Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë.

Për t'u njohur me PYETJET MË TË SHPESHTA, kliko këtu

Ti mund te perdoresh planin tend tarifor pa asnje tarifë shtesë, deri në masën e Politikës së Përdorimit të Drejtë*.

Super Smart Total Internet i planit (GB) Internet me RLAH ne Ballkanin Perendimor (GB) Planet Control Total Internet i planit (GB) Internet me RLAH ne Ballkanin Perendimor (GB) Plane te vjetra Total Internet i planit (GB) Internet me RLAH ne Ballkanin Perendimor (GB)
Super Smart 1100+ 5 1.9 Elite Control 300 0.5 0.5 Plani i Perbashket Tarifor 200 0.5 0.3
Super Smart 1500+ 10 2.6 LIFE Control 800 4 1.4 Plani i Perbashket Tarifor 300 1 0.5
Super Smart 2500+ 15 4.3 LIFE Control 1200 6 2.1 Plani i Perbashket Tarifor 500 2 0.9
Super Smart 3500+ 20 6.0 Control 900 3 1.5 Plani i Perbashket Tarifor 1000 3 1.7
Super Smart 5000+ 40 8.6 Control 1500 8 2.6 Plani i Perbashket Tarifor 1500 10 2.6
Super Smart 8000+ 50 13.7 Control 2200 23 3.8 Plani i Perbashket Tarifor 2500 10 4.3
Super Smart 12000+ 60 20.6 Seniors Plan 3 1.2 Plani i Perbashket Tarifor 3500 10 6.0
Super Smart 500 2 0.9 Control 500 2 0.9 Plani i Perbashket Tarifor 5000 20 8.6
Super Smart 1000 3 1.7 Control 700 1 1.2 Plani i Perbashket Tarifor 8500 20 14.6
Super Smart 1500 10 2.6 Control 1000 3 1.7 Plani i Perbashket Tarifor 18000 20 30.9
Super Smart 2500 10 4.3 Plani Tarifor 200 0.5 0.3
Super Smart 3500 12 6.0 Plani Tarifor 300 1 0.5
Super Smart 4500 15 7.7 Plani Tarifor 500 2 0.9
Super Smart 5000 15 8.6 Plani Tarifor 1000 3 1.7
Super Smart 6000 15 10.3 Plani Tarifor 1500 10 2.6
Super Smart 8000 18 13.7 Plani Tarifor 2500 10 4.3
Super Smart 12000 22 20.6 Plani Tarifor 3500 10 6.0
Plani Tarifor 5000 20 8.6
Plani Tarifor 8500 20 14.6
Plani Tarifor 18000 20 30.9
Elite Institutions 3 0.9
Life 1 4 1.7
Life 2 6 2.6
Life 3 8 4.3
Life 4 10 6.9

Në lidhje me aplikimin e tarifave shtesë Roaming, kliko këtu)

*Për të shmangur përdorimin abuziv ose anormal të Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor , Albtelecom zbaton politikën e përdorimit të drejtë (për me shume informacion kliko këtu!)

Pas tejkalimit të limitit të njësive të Përdorimit të Drejtë, do të vijohet me njësitë e mbetura të planit, duke u tarifuar me tarifat e tabelës, si më poshtë:

RLAH Thirrje dalëse (Lekë/min) Thirrje hyrëse (Lekë/min) SMS Dalëse (Lekë/SMS) SMS Hyrëse (Lekë/SMS) Data (Lekë/MB)
Tarifat RLAH Ballkani Perëndimor (Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni e Veriut) 4.73 0 1.48 0 1.14

Për më shumë detaje mbi tarifat preferenciale Roaming në Ballkanin Perëndimor kliko këtu!

Tarifat Roaming në Ballkanin Perëndimor!

Në rast se ti nuk ke aktive asnjë paketë standarde 30-ditore me parapagesë/plan tarifor, nuk ke njësi të mbetura në paketën/planin tënd, si edhe nuk ke aktive asnjë paketë roaming, atëherë me secilin operator, në shtetet e Ballkanit Perëndimor, do të tarifohesh sipas tarifave standarde të planit tënd tarifor aktiv.

Për më shumë detaje mbi Tarifat Roaming Ballkan Perëndimor kliko këtu!

Paketa Roaming e dedikuar për Ballkanin Perëndimor

Paketat Roaming Kosovë Roaming Bosnje dhe Hercegovinë Roaming Maqedoni e Veriut Roaming Mal i Zi Roaming Serbi
Çmimi 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​
Minuta Dalëse 200 200 200 200 200
Minuta Hyrëse 50 50 50 50 50
MB Internet 200 200 200 200 200
Vlefshmëria 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë
Teksti për regjistrimin me SMS drejt 136 Kosove Bosnjë Hercegovine Maqedoni Mal i Zi Serbi

Për më shumë detaje mbi Paketën e Dedikuar Roaming Ballkan kliko këtu!

Përditësuar: 28 Qershor 2019