Hostim të faqeve Web (Web Hosting)

44.png

Çdo kompani mund të hostojë përmbajtjen e rrjetit të tyre të brendshëm, të jashtëm, faqen komerciale, faqen e korporatës etj, si edhe individë që duan të hostojnë faqet personale brenda qendrës së të dhënave të ALBtelecom, e cila është e sigurt, e besueshme, disponon server të rekuperueshëm, me rrezik të ulët ndaj avarive dhe vendodhje në Shqipëri.

Na kontakto tani në cloud@albtelecom.al

Përse të zgjedhim këtë shërbim:

  1. Keni shumë variante dhe paketa për të zgjedhur;
  2. Nuk ka asnjë tarifë instalimi apo shërbimi (setup);
  3. Ofrojmë çmime të përballueshmë për të gjitha paketat tona;
  4. Ofrojmë hapësirë të mjaftueshme të ruajtjes së të dhënave brenda paketave;
  5. Ofrojmë paketa të cilat përfshijnë një numër bazë të dhënash (dabase);
  6. Janë lehtësisht të përdorshme, të ndryshueshme, si edhe ofrojnë modele të gatshme për publikimin e shpejtë të një faqeje të re interneti;
  7. Ofrojmë përdorim dhe raportim të ndërfaqes;
  8. Ofrojmë domain-e lokal për lehtësimin e ekspozimit lokal;
  9. Ofrojmë disa metoda për aksesimin dhe ndryshimin e përmbajtjes së faqes së hostuar.

Pa limit

Të dhënat për çdo paketë Web Light Web Standard Web Pro Web Advanced Web Advanced Pro
Tarifa e instalimit Falas Falas Falas Falas Falas **
Sistemi operativ Linux Linux Linux Linux Linux
Ruajtja e të dhënave – Hapësira e diskut 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 25 GB
Limiti i volumit të trafikut / nga serveri (në muaj) Pa limit​ Pa limit​ Pa limit​ Pa limit​ Pa limit​
Domaine lokale (Shqiptare) të përfshira 1 1 1 1 1
Nr. i bazës së të dhënave të përfshira (100 MB për Bazë të Dhënash (DataBase) 1 5 10 20 40
(opsionale) Nr. i modeleve të faqeve të përfshira 5 5-10 20-50 20-50 Pa limit
Numri i llogarive të E-maileve falas (me emër domain-i) *** 1 2 5 10 20
IP Publike ( IP statike) 1 1 1 1 1
Çmimi/muaj Lekë (me TVSH) 360 ​ 480 600 720 1,200

Garanci 99.9% shërbim të pandërprere

Suport 24 orë 7 ditë në javë

Të gjitha çmimet e mësiperme janë me TVSH

Domainet lokale do të ofrohen nga ALBtelecom meqënëse ALBtelecom është regjistrues domainesh për domainet lokale.

Gjithashtu, ALBtelecom do të ofrojë hostim të faqes bazuar në Microsoft, kundrejt një pagese shtesë çdo muaj për të cilat do të aplikohen kushtet përkatëse.

 

Monitorimi dhe kontrolli përmes antiviruseve, antispameve, programeve mbrojtëse (firewall software) ofrohet 24 orë falas.

I gjithë trafiku është i certifikuar me anë të certifikatave SSL.

Përditësuar: 29 Dhjetor 2016