Ndëtim faqesh web

11.png

Një nga shërbimet më të reja të ALBtelecom është ndërtimi i faqeve WEB. Në ditët e sotme çdo kompani ka faqen e saj të WEB si një nga mënyrat më të mira për të reklamuar e për të prezantuar shërbimet e saj ndaj klientëve.

E veçanta e këtyre faqeve është fakti që ato janë lehtësisht të modifikueshme nga klientët, pa njohuri teknike të avancuara. Ne ju dergojme një manual përdorimi dhe ju japim akses në faqe për të bërë modifikimet e ndryshme dhe të nevojshme që ka secila kompani apo subjekt.

Na kontakto tani në cloud@albtelecom.al

Përditësuar: 15 Shkurt 2019