Shërbimi i dhënies së mbulimit Wi-Fi

Ky shërbim ofron marrje me qira të një ose disa Pikave të Aksesit së bashku me shërbimin Internet të zotëruara nga ALBtelecom. Me këtë shërbim, ALBtelecom synon që të ofrojë zona mbulimi Wi-Fi në të gjitha vendndodhjet e bizneseve të interesuara pa kosto kapitale, por vetëm me kosto operacionale.

Në këtë mënyrë ALBtelecom synon të bëhet një nga ofruesit më të mëdhenj të shërbimit Wi-Fi nëpërmjet pajisjeve më profesionale si Cisco, apo HP, në zonat publike e private, si sheshet, hotelet, universitetet, baret, restorantet, bankat, stadiumet, spitalet, etj.

Përditësuar: 26 Shkurt 2019