Shërbimi Wi-Fi në automjetin tuaj

77.png

ALBtelecom ju mundëson të gjithë klientëve shërbimin e Wi-Fi “on the go” duke ofruar akses në internet edhe në automjetin tuaj.

Por jo vetëm!

Ky shërbim ofrohet nëpërmjet një router-i industrial të fuqishëm 4G/LTE, i cili instalohet në automjetin tuaj.

Kjo ju mundëson aksesin në internet për telefonat, tabletët, apo laptopët që doni të përdorni brenda automjetit.

Përditësuar: 15 Maj 2019