Fatura elektronike

E_Fatura.jpg

Me anë të shërbimit e-Fatura ju mund të merrni me e-mail faturën tuaj ALBtelecom Mobile e Fiks.

Ju lutem, plotësoni formularin e regjistrimit më poshtë.


Përditësuar: 6 Korrik 2017