Suport IT

Article-Banners05.jpg

BIZNESI YT KA NEVOJË PËR SHËRBIM TË DEDIKUAR IT?

Zgjidh paketën që të përshtatet dhe siguro pajisjet e tua në çdo kohë!

 • Mirëmbajtje
 • Siguri
 • Konsulencë
Çmimi Paketa
1,500 Lekë/muaj/PC IT Suport Fillestar
2,000 Lekë/muaj/PC IT Suport i Avancuar​
2,500 lekë/muaj/PC IT Suport Komplet
Shërbimi IT Suport Fillestar​ IT Suport i Avancuar​​ IT Suport Komplet​
Mirëmbajtje e Sistemit Operativ ✅​​ ✅ ✅
Mirëmbajtje e aplikacioneve ✅ ✅ ✅
Instalim i Antivirusit ✅ ✅ ✅
Kontroll i performancës së kompjuterit bazuar në punën ditore të përdoruesëve fundorë ✅ ✅ ✅
Akses dhe zgjidhje e problemeve në internet ✅ ✅ ✅
Sigurim i kompjuterave të përdoruesëve ✅ ✅ ✅
Konsulencë në lidhje me njësitë e energjisë të cilat do të përdoren në mbështetje të kompjuterave dhe çdo pajisje tjetër të IT-së ✅ ✅ ✅
Instalim i pajisjeve MFP (printera dhe skanera) dhe mirëmbajtja e tyre ✅ ✅
Zgjidhje e problemeve me rrjetin LAN ✅ ✅
Mirëmbajtje dhe konfigurim i Serverit të Postës elektronike ✅
Mirëmbajtje dhe troubleshoot të problematikave lidhur me Serverin e Dosjeve ✅
Mirëmbajtja dhe zgjidhja e problemeve të politikave dhe përdoruesve të AD ✅
 • Mirëmbajtje e Sistemit Operativ

Formatim i PC-së, kontroll për përditësime të sistemit.

 • Mirëmbajtje e aplikacioneve

Instalim, kontrolle të gabimeve të aplikacioneve të punës së përditshme të përdoruesve.

 • Instalim i Antivirusit

Instalim dhe përditësim i antivirusit sipas nevojës.

 • Kontroll i performancës së kompjuterit bazuar në punën ditore të përdoruesëve fundorë

Kontroll i performancës së burimeve të PC-së (RAM, CPU, Storage) bazuar në përdorimin e tyre. Konsulencë për rritje të kapaciteteve të tyre sipas nevojës.

 • Akses dhe zgjidhje e problemeve në internet 

Evidentimi dhe zgjidhja e problemeve që mund të hasen gjatë lundrimit në internet. 

 • Sigurim i kompjuteravetë përdoruesëve

Menaxhim dhe konfigurim i fjalëkalimeve të sigurta të çdo PC-je, në mënyrë që përdoruesi të jetë i sigurt për informacionin që mbart në PC.

 • Konsulencë në lidhje me njësitë e energjisë

Këto njësi do të përdoren në mbështetje të kompjuterave dhe çdo pajisje tjetër të IT-së

 • Instalim i pajisjeve MFP (printera dhe skanera) dhe mirëmbajtja e tyre

Konfigurim i pajisjeve (printera, skanera) të cilat do të komunikojnë në një rrjet të brendshëm me PC fundorë

 • Zgjidhje e problemeve me rrjetin LAN

Identifikim i problemit që mund të ketë në komunikimin midis pajisjeve.

 • Mirëmbajtje dhe konfigurim i Serverit të Postës elektronike

Implementim, konfigurim dhe hapje të llogarive.

 • Mirëmbajtje dhe troubleshoot të problematikave lidhur me Serverin e Dosjeve

Mirëmbajtje e dosjeve të krijuara, dhënie e aksesit bazuar në politikat e kompanisë.

 • Mirëmbajtja dhe zgjidhja e problemeve të politikave dhe përdoruesve të AD

Konfigurim, mirëmbajtje dhe dhënie të drejtash të përdoruesve bazuar në Politikën e kompanisë.

 

Për më shumë informacion, na kontakto në numrin e dedikuar 0673333444, na shkruaj në adresën cloud@albtelecom.al, ose vizito dyqanin më të afërt ALBtelecom.

Përditësuar: 22 Shtator 2020