Njoftim i shoqërisë ALBtelecom Sh.A.

ALBtelecom njofton se, duke filluar nga data 5 mars 2019, paketat SuperMiks ALBtv me platformen Tring, për Individë dhe Biznese, do të kenë tarifat mujore si më poshtë:

Paketat SuperMiks
Shpejtësia e Internetit (shkarkim)​ Tring Bazë Tring Bazë + Sport Tring e Plotë
8 Mbps 1,800 Lekë 2,400 Lekë 2,900 Lekë
16 Mbps 2,500 Lekë 2,900 Lekë 3,400 Lekë
30 Mbps 3,100 Lekë 3,500 Lekë 3,800 Lekë
50 Mbps 3,600 Lekë 4,000 Lekë 4,300 Lekë
100 Mbps 4,200 Lekë 4,600 Lekë 4,900 Lekë

Të gjithë ata pajtimtarë, të cilët para kësaj date kanë lidhur ose lidhin kontratë për paketat e vjetra, nuk do të preken nga ky ndryshim, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në kontratat përkatëse. Për të gjithë pajtimtarët Individual dhe Biznes, të cilët duan të lidhin një kontratë të re ose të rinovojnë kontratën ekzistuese në shërbimet fikse, ALBtelecom ofron paketat SUPERMIKS, për të kombinuar të 3 shërbimet: IPTV, Internet dhe Telefoni Fikse, me çmime dhe vëllime shumë të favorshme.

Last Update: 6 February 2019