Njoftim i shoqërisë ALBtelecom Sh.A.

ALBtelecom njofton të gjithë abonentët e tij të telefonisë së lëvizsshme, se duke filluar nga data 15 maj 2019 paketat ekzistuese me minuta ndërkombëtare Ekstra 1 dhe Ekstra 2 do të zëvendësohen me paketat e reja Ekstra 1 dhe Ekstra 2 me çmimet dhe përfitimet si më poshtë:

Paketat Ekstra 1 Ekstra 2
Çmimi (me TVSH) 250 400
Minuta Ndërkombëtare 20 40
Vlefshmëria 30 ditë 30 ditë

Të gjithë pajtimtarët me parapagesë të cilët kanë një nga këto paketa aktive në datën e ndryshimit, do të vazhdojnë ta përdorin deri në përfundimin e afatit të vlefshmërisë së tyre.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Last Update: 10 April 2019