Njoftim mbi Planet e reja Super Smart dhe Control

ALBtelecom njofton të gjithë abonentët e tij të telefonisë së lëvizshme, se duke filluar nga data 17 shtator 2019 do të ofrojë dy plane të reja tarifore:

  • Plani Tarifor me paspagesë Super Smart 5000
  • Plani tarifor hibrid Control 700

Gjithashtu, planet tarifore Super Smart 2500, Super Smart 3500, Super Smart 8000, Super Smart 12000, dhe Control 1500 do të kenë shtim të njësive të ofruara dhe aplikim të Politikës së Përdorimit të Drejtë për përfitimet “pa limit” në Minuta, SMS dhe Internet, si më poshtë:

Plani Tarifor Super Smart 2500 Super Smart 3500 Super Smart 5000
(i ri)
Super Smart 8000 Super Smart 12000
Pajtimi Mujor (me TVSh) 2,500 3,500 5,000 8,000 12,000
Minuta
1. ALBtelecom Fiks 2,000 20002,500 3,500 2000Pa limit Pa limit
2. Kombëtare 2,500 35004,000 5,000 Pa limit* Pa limit*
3. Ndërkombëtare 100 200250 350 400 500
SMS
1. Brenda rrjetit 2000Pa limit* 2000Pa limit* Pa limit* 2000Pa limit* Pa limit*
2. Kombëtare 200300 400 600 Pa limit* Pa limit*
3. Ndërkombëtare 100150 200250 350 400 500
Internet
Internet (GB) Pa limit*pas 10 GB Pa limit* pas (10GB) pas 12 GB Pa limit* pas 15 GB Pa limit* pas 18 GB Pa limit* pas (20 GB) pas 22GB
Roaming
Minuta - 20 30 60 80
SMS - 20 30 60 80
Internet (MB) - 50 100 200 500
Plani Tarifor Control 700 (i ri) Control 1500
Pajtimi Mujor (me TVSh) 700 1,500
Minuta
1. Fiks 2000 2000
2. Kombëtare 500 1500
3. Ndërkombëtare 50
SMS
1. Brenda rrjetit 2000 2000
2. Kombëtare 150 200250
3. Ndërkombëtare 50
Internet
Internet (GB) 1 10


*Tek minutat kombëtare pa limit do të aplikohet politika e përdorimit të drejtë, deri në 6,000 minuta.

*Tek SMS pa limit brenda rrjetit dhe kombëtare do të aplikohet politika e përdorimit të drejtë, deri në 5,000 SMS.

*Pas përfundimit të vëllimit të internetit me shpejtësi 3G/4G, do të mund të lundroni pa limit me shpejtësi të reduktuar (384 kbps për shkarkim e 96 kbps për ngarkim të dhënash):

  • Super Smart 2500 – pas 10 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 3500 – pas 12 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 5000 – pas 15 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 8000 – pas 18 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrimi me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 12000 – pas 22 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrimi me shpejtësi të reduktuar.

Abonentët ekzistues, në momentin e ndryshimit të njësive, do të përfitojnë automatikisht nga ky përmirësim.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Last Update: 9 September 2019