Plani i Ri i Numeracionit Kombëtar

numeracioni.jpg

Duke filluar nga data 1 Janar 2015, do të ndryshojë mënyra e formimit të numrave të telefonit për të gjitha thirrjet lokale.

Ky ndryshim do të reflektohet tek të gjithë përdoruesit e telefonisë fikse, pavarësisht paketës apo ofertës në të cilën janë të regjistruar.

Për çdo telefonatë dalëse nga telefoni yt fiks do të shtosh numrin zero dhe numërformimi do të jetë si më poshtë:

0 (zero) + Kodi i Destinacionit Kombëtar (KDK) + Numri Telefonit (NT)

Për telefonatat që kryhen nga një zonë administrative drejt një zone tjetër, formimi i numrit do të jetë si më parë:

0 (zero) + Kodi i Destinacionit Kombëtar (KDK) + Numri Telefonit (NT)

Shembull:

Vendndodhja e abonentit Thirrje Vendndodhja e abonentit të thirrur Numërformimi
Destinacion Tipi i Thirrjes
KomunaKASHAR/TIRANË 1 Lokal Kombëtar Komuna Kashar/ Tiranë 0-48- 3 XX XXX
2 Lokal Kombëtar Bashkia Vorë/ Tiranë 0-47- 6 XX XXX
3 Lokal Kombëtar Bashkia Tiranë/Tiranë 0-4- 2 XXX XXX
4 Ndërrajonal Kombëtar Komuna Golem/ KAVAJË 0-578- 55 XXX
5 Ndërrajonal Kombëtar Bashkia Durrës/ DURRËS 0-52- 2 XX XXX
6 Ndërkombëtar Ndërkombëtar Selanik/GREQI 00-30-231-XXX XXXX
7 Ndërkombëtar Ndërkombëtar Ravena/ITALI 00-39-0544-XXX XXX

Shtimi i numrit zero do të jetë i vlefshëm për çdo thirrje, por nuk do të sjellë absolutisht asnjë ndryshim në tarifat për telefonatat e tua nga fiksi!

Last Update: 28 December 2016