General Questions

What should I do if I do not receive the invoice at the required address?

If you have problems receiving the monthly invoice at the physical address, you must first confirm your address information by visiting one of our stores or by calling customer service at 123/042200123.

Also to avoid delays in receiving the physical invoice, we invite you to register in the E-Invoice service by clicking here so that every month you can receive the invoice in your e-mail quickly, without any payment.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

What is ADSL service?

Shërbimi i internetit ADSL është shërbim internet me brez të gjerë, i cili mundësohet nëpërmjet linjës fikse. Për ta patur këtë shërbim, ti duhet fillimisht të pajisesh me një numër telefoni fiks. Nëse dispononi një numër fiks, atëherë shërbimi ADSL do të aktivizohet nëpërmjet linjës ekzistuese, pa patur nevojë modifikimi të rrjetit të brendshëm telefonik.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

How can I contact Customer Service when I am abroad?

Për të kontaktuar Shërbimin e Klientit kur ndodhesh jashtë Shqipërisë, telefono numrin 00355 4 22 00123 nga një telefon mobile, apo fiks.

Mënyrat e tjera të kontaktit për 123:

  • Telefono tek 123 nga çdo numër ALBtelecom Fiks apo Mobile
  • Telefono tek 00355 4 22 00123, ose 04 22 00123 nga të gjithë operatorët e tjerë kombëtarë.
  • Telefono 00355 4 22 00123 nga jashtë vendit.

Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

How do I use my number abroad?

Nëse je abonent me parapagesë, shërbimi Roaming për numrin tënd është i aktivizuar automatikisht. Mjafton që të kesh kredit në telefon dhe të bësh përzgjedhjen manuale të operatorit Promozone me të cilin ALBtelecom Mobile ka marrëveshje në shtetin ku ndodhesh.

Nëse je abonent me kontratë, shërbimi Roaming aktivizohet vetëm me anë të një kërkese në një nga dyqanet ALBtelecom.

Në rastin kur ti e ke aktivizuar këtë shërbim, përzgjidh operatorin Promozone sapo të mbërrish në destinacion.

Verifiko këtu operatorët mobile Promozone që mund të përzgjedhësh në shtetet ku do të udhëtosh. ALBtelecom Mobile, përveç planit tarifor Promozone me çmim të reduktuar, ofron edhe paketat Roaming të cilat mund të aktivizohen duke dërguar SMS drejt numrit 136 me tekst kodin e paketës. Për të verifikuar paketat Roaming dhe kodet përkatëse, kliko këtu.

Për të kontaktuar Shërbimin e Klientit kur ndodhesh jashtë Shqipërisë, telefono numrin 00355 4 22 00123 nga një telefon mobile, apo fiks.

Mënyrat e tjera të kontaktit për 123:

  • Telefono tek 123 nga çdo numër ALBtelecom Fiks apo Mobile
  • Telefono tek 00355 4 22 00123, ose 04 22 00123 nga të gjithë operatorët e tjerë kombëtarë.
  • Telefono 00355 4 22 00123 nga jashtë vendit.

Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

How do I turn a prepaid number into a postpaid number?

Për të kthyer numrin tënd me parapagesë në numër me kontratë, ti duhet të paraqitesh në një nga dyqanet ALBtelecom me një mjet identifikimi dhe të bësh një kërkesë për ndryshim të planit tënd tarifor.

Ndryshimi i planit nuk do të sjellë asnjë mungesë në shërbim.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 5 November 2021