Ndihmë me Internetin

Kam nënshkruar kontratën për Internet pa limit, tani më thonë që e kam me limit?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Sa e shpejtë është ADSL-ja në krahasim me lidhjet e tjera?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Çfarë ndodh kur arrij limitin e paketës së interneti?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016