Sa e shpejtë është ADSL-ja në krahasim me lidhjet e tjera?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Last Update: 19 December 2016