Ndihmë me shërbimin ALBtv

Vetëm kanalet e paketës që kam mund të shoh?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Përse të zgjedh video sipas kërkesës (Video on Demand) kur mund të marr DVD?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Do të prishet cilësia e internetit pasi të marr ALBtv?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016