Përse të zgjedh video sipas kërkesës (Video on Demand) kur mund të marr DVD?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Last Update: 19 December 2016