Ndihmë me shërbimin celular

Nuk mund të dërgoj mesazhe kur jam jashtë vendit.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Si mund të kontaktoj Shërbimin për Klientin kur ndodhem jashtë shtetit?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Çfarë duhet të bëj kur të jem jashtë vendit?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016