Ndihmë me telefonin fiks

Sapo kam hapur kontratë, por nuk kam ende shërbim.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Nuk kam sinjal në telefon.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016