Pyetjet me te shpeshta

Kam telefon me valë, si mund të marr shërbimin e Internetit?

Ne e ofrojmë shërbimin e internetit edhe për telefoninë me valë (FixGSM), por ju përfitoni vetëm nga një paket e ofruar posaçërisht për këtë shërbim.

Ju mund të paraqiteni në dyqanet Albtelecom dhe Eagle Mobile, me në mjet identifikimi, për të përfituar shërbimin e Internetit.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Nuk më vjen fatura në shtëpi


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Si të ndryshoj pronësinë e kontratës?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016