Shpenzime / Pagesa / Rimbushje

Më telefonuan për detyrimet, si të marr informacion?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Nuk mund të rimbush telefonin.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Jam tarifuar gabim, si të verifikoj faturën?


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Last Update: 19 December 2016