What is 4G?

4g load bar website alb 777x260.jpg

What do you benefit from 4G:

 • High speed access on the Internet, or data transfering
 • Better quality of service
 • Enabling of multimedia services of standard formats (mobile interactivity, different contents, videos, etc). HD formats can always function based on proper encoding
 • Enhances quality of existing services
 • Using IP technologies (for given telephonies)

Why choose 4G from ALBtelecom?

Because we are the only operator to guarantee the best internet quality!

Because we have the highest number of antennas connected through optical fiber, and we are the only ones to directly own this infrastructure!

We are the only to offer multi-access services on the internet: ADSL/VDSL, Wi-Fi, 2G/3G/4G!

 1. Shpejtesi më e lartë në shkarkim e në ngarkim
 2. Përdor komunikimin packet switching edhe për telefoninë (si për internetin)
 3. Siguri më e lartë (kontroll dhe garanci), vonesë më e ulet, si edhe humbje më të vogla në sinjal
 4. Nuk ofrohet automatikisht në Roaming
 5. Për ta përdorur si shërbim:
  • Kërkon aparat celular/smartphone të përshtatshëm (të avancuar)
  • Kërkon aktivizimin e shërbimit
  • Kërkon kartë SIM të re

Kur do të ofrohet 4G?

Të gjithë operatorët në treg do të jenë të detyruar ta lançojnë shërbimin duke filluar nga data 1 shtator 2015.

A do ta paguaj më shumë përdorimin e 4G?

Ju garantojmë që shpejtësia do të jetë më e lartë, si edhe do të përdorni shërbime nëpërmjet internetit që nuk ofroheshin më parë. Ndërkohë, ju nuk do të paguani më shumë; vetëm do të përdorni shpejtësi më të lartë për shkarkim e ngarkim të dhenash.

Sa i shpejtë do të jetë 4G e ALBtelecom?

4G do të ofrojë mesatarisht shpejtësi 5 herë më të madhe se 3G e 25 herë më të madhe se 2.5G (e ashtuquajtura EDGE). Nëse ju keni përdorur shërbimin ALBtelecom Wi-Fi të ALBtelecom, keni krijuar një ide të përafërt për çfarë shpejtësie interneti dhe experiencë po flasim. 

A duhet të pajisem me smartphone që suporton 4G sot?

Sugjerojmë të pajiseni sa më shpejt me një smartphone që suporton 4G. Ndërkohë, qëndroni të informuar për ofertat dhe paketat që do t'ju surprizojnë.

Shënim:

Vlerat e shpejtësive, apo krahasimet janë bazuar në standardet ndërkombëtare, si edhe në investimet e kryera. Ju ftojmë të ndiqni faqet tona të rrjeteve sociale, apo të na kontaktoni në 123 ose 042200123.

Last Update: 7 December 2017