Landline

Shërbimi tradicional i telefonisë fikse në çdo shtëpi apo zyrë, tashmë ka kaluar në një epokë të re. Kalimi nga sistemi TDM në atë super modern NGN, pra teknologjia e brezit tjetër ka revolucionarizuar dhe ndryshuar gjithçka në ALBtelecom. Tani, kjo telefoni si brenda ashtu dhe jashtë vendit i bashkon familjet nëpërmjet fibrave optike me cilësinë maksimale të shërbimit dhe bizneset e institucionet në të gjithë vendin me shërbimin më të kompletuar. Pavarësisht rënies së kësaj telefonie, ALBtelecom e ka ruajtur trendin e tij të qëndrueshëm nëpërmjet ofertave kombëtare dhe ndërkombëtare shumë të favorshme. Risia që sjell ALBtelecom me telefonisë fikse është shkrirja apo bashkimi i shërbimeve ‘tre në një’, ku vetëm me një kabllo përdoruesi mund të marrë shërbimet zanore, internet dhe televizion ALBtv. Paketat e shërbimeve të ofruara janë konceptuar për të qenë praktike, ekonomike dhe risisjellëse, duke u integruar edhe me shërbimet e tjera që ofrojmë.

Last Update: 19 December 2016