Super Smart +

Artboard 2 (15).png
Tariff Plan Super Smart + 1100 Super Smart + 1500 Super Smart + 2500 Super Smart + 3500 Super Smart + 5000 Super Smart + 8000 Super Smart + 12000
Monthly Fee 1,100 1,500 2,500 3,500 5,000 8,000 12,000
Minutes
1. National 2,000 2,500 3,500 5,000 5,000 6,000 Unlimited​
2. Landine 2,000 2,000 2,000 2,500 3,500 Unlimited​ Unlimited​
3. International 30 50 100 250 350 400 500
SMS
1. On-net 2,000 2,000 Unlimited Unlimited​ Unlimited​ Unlimited​ Unlimited​
2. National 200 200 300 400 600 Unlimited​ Unlimited​
3. International 30 50 150 250 350 400 500
Internet
Internet Unlimited after* 5 GB Unlimited after* ​10 GB Unlimited after*​ 15 GB Unlimited after* ​20 GB Unlimited after*​ 40 GB Unlimited after* ​50 GB Unlimited after* ​60 GB
Roaming
Minutes - - - 20 30 60 80
SMS - - - 20 30 60 80
Internet - - - 50 MB 100 MB 200 MB 500 MB
 1. *Planet Super Smart kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit në shpejtësi 3G/4G, do të mund të lundroni me shpejtësi të reduktuar (264 kbps për shkarkim e 96 kbps për ngarkim):
  • Super Smart 1100 - pas 5 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 1500 - pas 10 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 2500 – pas 15 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 3500 – pas 20 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim  me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 5000 – pas 40 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrim me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 8000 – pas 50 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrimi me shpejtësi të reduktuar;
  • Super Smart 12000 – pas 60 GB Internet me shpejtësi 3G/4G, lundrimi me shpejtësi të reduktuar;

Pas përfundimit të shpejtësisë së lartë të internetit, ti do të informohesh me një SMS.

 1. Kontrollo balancën e minutave, SMS-ve dhe internetit:
  • duke dërguar SMS pa pagesë me tekst “Balance” drejt 55555;
  • Nëpërmjet aplikacionit “Profili im”.
 2. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, Telekom Albania, dhe operatorëve të tjerë fiksë). 
 3. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 30 vende të botës: Itali, Greqi, France, Gjermani, SH.B.A, Kanada, Kine, Mbreteri e Bashkuar, Kosove, Mal i Zi, Maqedoni, Turqi, Austri, Bullgari, Danimarke, Poloni, Rumani, Spanje, Suedi, Honk Kong, Lituani,Tailande, Republika Ceke, Hungari, Qipro, Belgjike, Irlande, Malte, Portugali dhe Sllovaki.
 4. Minutat ndërkombëtare të planit Super Smart 12000 janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve (Zona 1, 2, 3).
 5. SMS kombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtare (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, Telekom Albania); SMS brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile; ndërsa SMS ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve.
 6. Planet Super Smart 3500, Super Smart 5000, Super Smart 8000 dhe Super Smart 12000 përfitojnë çdo muaj njësi roaming në minuta (hyrese/dalese), SMS e internet, të cilat janë të vlefshme drejt Promo Zone 1, Kosovë dhe Ballkani Perendimor. Për listën e shteteve që bëjnë pjesë në Promo Zone kliko këtu.
 7. Njësitë roaming mund të konsumohen vetëm nëse keni të aktivizuar shërbimi roaming. Pas konsumimit të tyre, aplikohen çmimet standarde roaming. 
 8. Minimumi i kohës fillestare të bisedës është 30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonatës, aplikohet çmimi për sekondë.
 9. Vëllimi i internetit do të shpenzohet sipas skemës 10+10 kB.
 1. Klientët do të informohen me SMS çdo fillim muaji mbi benefitet e planit te tyre tarifor. Gjithashtu do të informohen me SMS kur do t’u përfundojë sasia e minutave kombëtare, minutave ndërkombëtare, SMS kombëtare, SMS ndërkombëtare, 200 MB e fundit të internetit me shpejtësi 3G/4G, si edhe për njësitë roaming (minuta, SMS, internet).
 2. Në Smart Roaming, do të jetë i vlefshëm vetëm volumi i internetit me shpejtësi 3G/4G i planeve Super Smart, ndërsa minutat dhe SMS do tu aplikohet politika e përdorimit të drejtë me njësitë si më poshtë:
 • Minuta Brenda rrjetit – deri ne 4500
 • Minuta kombëtare – deri ne 4500
 • Minuta drejt ALBtelecom fiks – deri 4500
 • SMS kombëtare – 4500
 • Limiti ditor i internetit – 200 MB
 1. Pas përfundimit të njësive të lartpërmendura, klienti do të tarifohet sipas tarifave roaming në shtetin ku ndodhet.
 2. Pagesa fikse mujore do të zbatohet në fund të muajit. Për muajin e parë të aktivizimit, njësitë e planit tarifor dhe pagesa fikse mujore do të llogariten në mënyrë proporcionale me ditët e mbetura të muajit. Në rastin kur kërkohet çaktivizimi i numrit celular, pagesa fikse mujore dhe njësitë e përfituara të planit tarifor për muajin e fundit do të llogariten të plota për atë muaj.
 3. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj. Në rast ndërprerjeje të parakohshme të kësaj kontrate, penaliteti është i barazvlefshëm me shumën e muajve të mbetur të kontratës.
 4. Të gjitha tarifat e planeve Super Smart përfshijnë TVSH.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ku ofrohet suport me chat online, merr suport në WhatsApp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Last Update: 10 September 2020