1 Shërbimet
2 Operatorët
3 Shpenzimet
4 Kompania
5 Kontakt

  Çfarë shërbimesh të kontraktuara merr kompania juaj në fushën e telekomunikacionit?

  Në cilin nga këto operatorë i keni këto shërbime?

  Ju nuk keni zgjedhur asnjë shërbim...

 • Telefoni Lëvizës

 • Telefoni Fikse

 • Një nga platformat Digital ose Tring

 • Internet i Dedikuar ose Intranet

 • Shërbime të hostuara midis, server fizik, email, faqe internet, etc.

 • Tjetër, Shëno

  Sa është mesatarja mujore që paguan kompania juaj mesatarisht në secilin shërbim?

  Ju nuk keni zgjedhur asnjë shërbim...

 • Telefoni Lëvizës

 • Telefoni Fikse

 • Një nga platformat televizive Digitalb ose Tring

 • Internet i Dedikuar ose Intranet

 • Shërbime të hostuara midis, server fizik, mail, faqe internet etc

 • Tjetër, Shëno

  Sa degë ka kompania juaj?

 • Në sa qytete të Shqipërisë e ushtron aktivitetin kompania juaj?

  Ku do preferonit të kishit një takim me përfaqsues të shitjes së njësisë biznes për shërbimet përkatëse?

 • Të dhëna kontakti

 • Emri i kompanisë

 • Adresa

 • E-mail

 • Telefon