Business Infinity

business-infinity_eng.jpg

Business Infinity is one of the most interesting packages, which gives you the opportunity to communicate with no limit within your group.

Fix monthly fee 1200 Lekë (me TVSH)
National calls  
Within the group Free of charge
On net calls 20.4 Lekë/minutë
Towards fixed operators (Albtelecom, other operators)
(Albtelecom, operatorë të tjerë të telefonisë fikse)
20.4 Lekë/minutë
Towards mobile operators
(AMC, Vodafone)
30.0 Lekë/minutë
International calls  
Zona 1 66 Lekë/minutë 
Zona 2 102 Lekë/minutë
Zona 3 102 Lekë/minutë
Zona 4 180 Lekë/minutë
Zona 5 420 Lekë/minutë
SMS  
SMS within the group 12.0 Lekë/SMS 
SMS towards other Eagle numbers 14.4 Lekë/SMS
SMS towards AMC & Vodafone 15.6 Lekë/SMS
SMS towards international destinations 18.0 Lekë/SMS
MMS  
MMS towards other Eagle numbers 16.2 Lekë/MMS
MMS towards other operators (AMC) 30.0 Lekë/MMS
MMS towards interational detinations 80.0 Lekë/MMS
GPRS/EDGE  
10 Kb 0.10 Lekë
Customer care (139) Free of charge
Registration fee Free of charge
National and international guarantee 3 000 Lekë
Roaming guarantee 8000- 30 000  Lekë

Tarifat  përfshijnë TVSH.

Për listën e shteteve të ndara sipas zonave, ju lutem klikoni këtu

Për tarifat roaming  me kontratë  ju lutem klikoni këtu

Për tarifat e sherbimeve klikoni këtu
Për cmimet e përmbajteve të Eagle Zone klikoni këtu
Për tarifat e shërbimeve të tjera klikoni këtu

- The initial charging period for national calls is 30 seconds. After the initial period, it shall be applied the per 10 second charging.

- The initial charging period for international calls is 30 seconds. After the initial period, it shall be applied the per second charging. 

- All the above tariffs include VAT. 

Last Update: 29 December 2016